تاریخچه

تاریخچه تولید پلی اتیلن

نگاه کلی پلی اتیلن یا پلی اتن یکی از ساده ترین و ارزانترین پلیمرها است .پلی اتیلن جامدی مومی و غیر فعال است .این ماده از پلیمریزاسیون اتیلن بدست می…
فهرست

تماس با ما