مشخصات لایه بندی

layers

مشخصات لایه بندی انواع مخازن افقی و عمودی شرکت رادمان پلاست به شرح زیر می باشند:

مخازن تک لایه

 • تشکیل شده از یک لایه
 • ترجیحاً جهت استفاده مواد شیمیایی و سوختی
 • قابلیت تولید در تمام سایزهای مخازن تولیدی
 • استفاده جهت ذخیره سازی آب در فضای سرپوشیده

مخازن دو لایه

 • تشکیل شده از دو لایه
 • ترجیحاً جهت استفاده مواد شیمیایی، سوختی و خوراکی
 • قابلیت تولید در تمام سایزهای مخازن تولیدی
 • استفاده جهت ذخیره سازی آب در فضای باز در مناطق معتدل و سردسیر

مخازن سه لایه

 • تشکیل شده از سه لایه
 • ماندگاری آب برای مدت طولانی بدون تغییر در رنگ، بو و مزه
 • جاوگیری از نفوذ نور خورشید به داخل مخزن توسط لایه ضد ماوراء بنفش
 • قابلیت تولید در تمام سایزهای مخازن تولیدی
 • استفاده جهت ذخیره سازی آب در مناطق گرمسیر، معتدل و سردسیر

مخازن چهار لایه

 • تشکیل شده از چهار لایه
 • جلوگیری از نفوذ نور خورشید به داخل مخزن و بالا بردن مقاومت ضربه ای
 • لایه ویژه داخلی باعث تازه ماندن آب داخل مخزن می گردد
 • قابلیت تولید در تمام سایزهای مخازن تولیدی
 • استفاده جهت ذخیره سازی آب در مناطق گرمسیر، معتدل و سردسیر
فهرست

تماس با ما